Ön Söz Din Hizmetleri Alan Bilgi Testi (DHBT) sınavına hazırlanan değerli arkadaşlar... ÖSYM tarafından her iki yılda bir yapılan DHBT sınavı iki ayrı bölümde yapılmaktadır. DHBT-1 sınavında 20 tane soru olup Ortaoğretim, Önlisans ve Lisans soruları ortak olarak sorulmaktadır. DHBT-1'in puanlama etkisi %'de 30'dur. DHBT-1 sınavında; İslam İnanç Esasları, İslam İbadet Esasları, Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an'ı anlama ve meal bilgisi), Siyer ve İslam Ahlakı derslerinden sorular sorulmaktadır. DHBT-2 sınavında da 20 tane soru olup Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans soruları ortak olmayıp her düzey için farklı sorular sorulmaktadır. DHBT-2'nin puanlamaya etkisi %'de 40'dır. DHBT-2 sınavında; Tefsir, Fıkıh, Hadis, Akaid ve Kelam, İslam Tarihi, Dinler - Mezhepler Tarihi ve Dini Hitabet derslerinden sorular sorulmaktadır. Bu çalışma da Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere yapılacak sınavda on üç farklı ders ile ilgili Hap Bilgiler bulunmaktadır. Çeşitli kaynaklardan sınav için hazırlanıp da sınava girmeden önce son bir kez tekrar ve pekiştirme amaçlı olarak hazırlanan Hap Bilgiler dersler ile ilgili pratik bilgiler içermektedir. Taşınması ve okunması pratik ve sistematik olarak hazırlanan bu çalışma, sizlere istediğiniz anda çalışmada kolaylık sağlayacaktır. ÖSYM soru öncülleri formatında tasarlanan bu çalışma sizlere nokta atışı kazanımı sağlama gayesiyle hazırlanmıştır. Seri halinde hazırlanması planlanan bu çalışmanın birinci serisini sizlerle buluşturuyoruz. Bu çalışma da desteklerini esirgemeyen başta ailem olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Başarıya ulaşmada gayret ve talep kuldan; takdir ve netice ise Allah'tandır. Arif KÖSE